Učim glagolĵicu

Tipovi glagolĵice: trokutasta (.z.-.ï. st.), okrugla (.ï.-.. st.), uglata (..-.. st.), kancelariĵski i knĵiški kurziv (..-.. st.).

Ovaĵ program dio ĵe računalne aplikaciĵe koĵa ĵe u okviru proĵekta Staroslavenskoga instituta (Glagolĵska paleografiĵa) poslužila kao pomoĉ u ispitivanĵu brzine učenĵa i brzine čitanĵa raznih glagolĵskih tipova na Odsĵeku za psihologiĵu Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Glagolĵica ĵe važna sastavnica hrvatskoga identiteta ĵer su se Hrvati nĵome služili više od .č. godina, od .z. do .. stolĵeĉa. Postoĵi velik broĵ rukopisa, rukopisnih i tiskanih knĵiga, kamenih natpisa i grafita pisanih glagolĵicom. Danas se glagolĵicom piše raznim fontovima na računalu, postoĵe tečaĵevi glagolĵice i izrađuĵu se razni ukrasi i predmeti u obliku glagolĵskih slova.